dimarts, 29 de desembre de 2009

Casal Sant Roc


Aquest casal que vam anar a visitar té la finalitat de continuar treballant per a la igualtat d'oportunitats de tots i totes.
Vol ser un espai de trobada i d'ajuda mútua, augmentar la formació i participació de les dones i potenciar la seva incorporació als serveis, recursos i organitzacions existents en el barri. És nou el plantajament de la formació global i permanent d'adults, des d'un treball comunitari on les protegonistes són el mateix col·lectiu.

Les activitats consisteixen en mòduls formatius, alfabetització, xerrades, materno, atenció a les necessitats bàsiques, habilitats socials, informàtica, costura i cuina.

També es fan moltes activitats més en que participa tothom com: les festes de primavera, activitats culturals, tallers, roda d'espectacles,...

És existent un projecte dirigit a nens d'edats compreses entre 5 i 12 anys que formen part de famílies amb greus dificultats econòmiques, problemes de convivència, familiar i altres formes d'inadaptació. Es fan activitats diaries i d'altres.

Dilluns 16 Eulàlia Bosh

L'Eulàlia Bosh manté un diàleg constant amb els infants , dia a dia amb un gran interès per l'educació.
Ens va explicar que ens trobarem amb reptes que no ens dexaran indiferents i enriuiran la nostra curiositat.
Té la impressio que "fer de mestre" podria ser el títol d'una sèrie.

Ens narra desde un punt de vista diferent certes experiències, des de el marc de la ciutat.

La relació escola - ciutat és essencial, i molt més del que ens podem arribar a imaginar.

(...)

Aquesta exposició va anar acompanyada d'una sèrie de diapositives que facilitaven la comprenció de la xerrada.
També ens va ensenyar algun vídeo relacionat amb molta informacio.

Bon any 2010


Gent, us desitjo un feliç any nou i que us feu molts propòsits perquè aquesta llarga llista sempre s'acaba reduint a mol poca cosa.BON ANY NOUUU =)

Valoració

Aquesta és la darrera intervenció al blog, fent una breu valoració de l'assignatura de Gestió de la informació i TIC.

La creació d'un blog personal ens ha servit per familiaritzar-nos amb molts dels programes que podem utilitzar el dia a dia per facilitar moltes de les tasques. També n'hi ha per poder compartir amb els nens i desenvolupar una sèrie d'activitats relacionades amb les noves tecnologies.

Actualment, les noves tecnologies juguen un paper importantíssim en aquesta societat i en cada persona, com també en el desenvolupament de cada nen. Per tant, cal tractar i saber interpretar correctament el que ens volen transmetre.

Penso que els coneixements que hem adquirit en aquesta assignatura ens pot ser de molta utilitat tan a nivell professional com personal.

Voldria destacar les dos activitats:

Webquest

Anunci per grups

Penso que aquestes dues activitats estan molt ben estructurades, com també el seu contingut.

En el cas de l'anunci hi ha unes quantes hores darrera d'aquests escassos 63 segons.

dilluns, 28 de desembre de 2009

Les TIC i la societat de la informació

La progressiva incorporació dels ordinadors a les diferents activitats productives, de creació i lleure, així com l'expansió de les xarxes de comunicacions a tots els àmbits de la vida ciutadana, constitueixen dos fenòmens que visualitzen els canvis que està experimentant la nostra societat. Aquest conjunt de tecnologies basades en la microelectrònica, la informàtica i les xarxes de comunicacions, és a dir, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), constitueixen avui el mateix factor de transformació que en el seu moment van tenir la impremta o la màquina de vapor. Les TIC es materialitzen en nombrosos dispositius i programes que van dels ordinadors personals als telèfons mòbils passant per Internet. Màquines, xarxes, programes i serveis faciliten la comunicació entre persones i l'accés a ingents quantitats d'informació en format digital.

Si durant la revolució industrial les fàbriques eren el principal motor de creació de riquesa, a l'emergent societat de la informació aquest rol el tenen les xarxes de comunicacions i la capacitat intel·lectual dels ciutadans per transformar la informació en coneixements. Tal com assenyala el Pla estratègic per a la societat de la informació "Catalunya en xarxa":

"La societat de la informació constitueix la mutació més important que estan experimentant les societats occidentals des de la Revolució Industrial. Com llavors, els canvis afecten la manera de treballar de la majoria de la població i l'objecte de producció, i, simultàniament, la manera com ens relacionem entre nosaltres, la manera com aprenem i què aprenem, la manera com accedim a la cultura i a quina cultura accedim. En suma, el que està variant és la nostra manera de viure."

Aquest nou escenari té importants conseqüències en el disseny del marc curricular, com es pot veure a la iniciativa 1 del Pla estratègic: "Cal adaptar el currículum de tots els ensenyaments, revisar-los d'acord amb els nous perfils de coneixement que demana la societat de la informació, incorporar-hi les TIC i fer explícites les aportacions d'aquestes tecnologies, especialment amb relació als procediments informacionals."

Divendres 18 de desembre

L'última sessió de divendres de Comunicació oral, escrita i digital vam fer els exercicis que quedaven pendents, recitacions, territori, debats i el qui ets tu.

Primerament, la Norma Augusto i l'Ariadna Garcia van realitzar la seva exposició sobre el territori.

Tot seguit, vam procedir amb l'exercici de recitació: en aquesta ocasió, els companys que van fer-lo van ser l'Adrià Miquel, el Sergio Ramírez, el Macià Bagur i l'Ariadna Garcia.

Finalment, un grup va fer l’exposició del debat sobre la religió a l'aula. El Toni Ruiz feia de mediador, i l'equip a favor de la implantació d'aquesta assignatura a les escoles estava integrat pel Rafa Moya , la Beatriz González, el Pau Nin, l'Òscar Garcia i la Laura Navarro; l'equip en contra el formaven l'Àngel Caloca, el Sergio Ramírez, l'Adrià Miquel, la Cristina Valera i el Matí Villegas.

Per concluoure l'assignatura, la Lluïsa ens va recitar un fragment de El poema de Nadal, de Josep M. de Segarra.

Reflexió

La valoració global d'aquesta sessió és molt bona. Podem treure com a positiu el fet de dedicar l'última sessió als exercicis pendents ,ja que permet recordar totes les activitats que hem realitzat al llarg d'aquests 3 mesus a l'assignatura.

11 de desembre

A la classe de Comunicació oral, escrita i digital del dia 11 de desembre vam seguir, un dia més, amb 15 noves recitacions; mentre 3 companys més avaluaven cada un dels aspectes essencials per a una bona exposició.

A continuació vam procedir als debats com cada divendres, aquest dia només s’en va fer un.

El tema a tractar del debat era
El nou calendari escolar,una qüestió actual que està donant molt què parlar.

Reflexió

Com a valoració del debat, crec que ha anat prou bé i que ho tenien ben assajat, tot i que en el seu discurs es podien notar els nervis; cal destacar també que en més d'una ocasió el moderador ha hagut d'interrompre el discurs degut al soroll que feien algunes persones del públic.

4 de desembre

Vam iniciar la classe amb les recitacions, aproximadament es van fer 14. Avaluant algunes persones del públic, tenint certs aspectes en compte.


A continuació vam continuar amb els debats. Els temes que es van tractar van ser : L'escolarització obligatòria fins als 18 anys i el segon grup que va exposar el debat sobre La informatització a les aules.

Reflexió

A mesura que transcorren les sessions d’exposició es pot comprovar que tant les recitacions com els debats han millorat molt respecte els anteriors.

Aquest és una bona senyal, ja que totes aquestes sessions en han servit i anem milloran.

Aprofundiment

Tots aquests exercicis tenen una finalitat docent, l'exercici de debat el relacionaria amb les reunions d'un claustre. No és el mateix però així es coneix com s'ha de treballar en grup i debatre problemes que englobin un tema en concret i per suposat que hi haurà gent a favor i en contra que ha d'ésser escoltada, retreta i resposa.

Treball Territori


He pensat que ,ja que tenim el blog, seria el lloc més indicat per compartir algunes curiositats del nostre treball sobre el territori.
Com es pot veure en la fotografia, el meu company Esteve i jo el vam fer sobre la Seu d'Urgell.

Segons la tradició popular, la Seu d’urgell va ser fundada per Hèrcules l'Egipcià el 1699 aC, mentres passava unes Vacances als pirineu.
La primitiva ciutat romana Orgellia (la Seu d'Urgell), ocupada anteriorment pel poblat prehistòric d'Arse-durgui, era situada damunt el turó de Castellciutat, camí obligat de Julia Lybica (Llívia) a Ileida, i per tant de gran importància estratègica i comercial.

Des dels primers decennis del segle XIX, la seu inicià una etapa de creixement demogràfic, producte tant de les transformacions que s’introduïren a l’agricultura comarcal com a la incipient immigració dels habitants de la rest de la comarca, especialment de la muntanya cap a la ciutat.

La ciutat s'estén al centre de la plana o ribera de la Seu, formada pel Segre a la seva confluència amb el Valira. La clotada, on és situat el municipi, és producte de l'enfonsament d'una falla pirinenca, terraplenada posteriorment per dipòsits lacustres miocènics. La ribera de la Seu està envoltada d'altes muntanyes i serralades, la més gran i coneguda de les quals és la serra del Cadí, coronada pel roca blanca.