divendres, 25 de juny de 2010

Comentari d'una notícia d'actualitat

100.000 portátiles entre los alumnos de Andalucía

El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, ha anunciado que la Junta de Andalucía repartirá otros 100.000 ordenadores portátiles entre los alumnos que se incorporen en 5º de Primaria en el curso 2010/2011, y que tendrán un coste de 44 millones de euros, costeado a medias con el Gobierno central.

La entrega de los ordenadores, que sumados a los entregados a comienzos del curso que acaban darán un total de 250.000 alumnos "equipados digitalmente" en tres cursos diferentes, se encuadra en programa Escuela TIC 2.0. El mismo prevé la equipación de 3.112 aulas digitales en 2.175 centros de toda Andalucía, con pizarras interactivas, cañones de proyección y equipos multimedia, además de ordenadores en la mesa del profesor, según anunció De la Chica.

El programa, cuya primera fase la presentó la actual consejera de Presidencia, Mar Moreno, cuando ocupaba la silla de Educación, se amplía con esta medida a 1º de la ESO en tanto los portátiles deben acompañar a cada alumno durante su educación obligatoria.

Así, los estudiantes de 6º de Primaria que recibieron los primeros ordenadores en enero de este año, al promocionar, se convierten en los primeros de Secundaria en "estudiar digitalmente", sus compañeros de 5º suben un curso igualmente equipados y es los "novatos" a los que se entregan los portátiles a estrenar.

Las primeras entregas de los nuevos portátiles están previstas para octubre de este año, con el curso ya en marcha. Los profesores, por su parte, tendrán en su poder ya desde julio su propia "mochila digital", con recursos multimedia y aplicaciones didácticas, y 10.500 portátiles con los que comenzarán su formación para llevar las aulas digitales desde el verano.

Álvarez de la Chica calcula que entre las dos fases del programa, el año que viene el sistema educativo andaluz ya cuenta con 9.551 aulas digitales con más de 288.000 portátiles, de forma que "se dé un paso más en la implantación de la tecnología en la educación".

Estas cifras se suman a las anunciadas en octubre de 2009 por Moreno, quien calculó que 173.595 estudiantes y 17.000 docentes se beneficiarán del material entregado durante la primera fase del Escuela TIC 2.0, que arrancó en enero.

El consejero anunció el programa valorando que las nuevas tecnologías son una "herramienta imprescindible" de la educación, y que el aula digital "es al siglo XXI lo que la pizarra y la tiza fueron al siglo XX".

De la Chica, que se ha reunido con los directores de los centros públicos que imparten secundaria en Granada, Almería, Jaén y Málaga, ha asegurado que se han beneficiado del programa "la totalidad" de alumnos de estos cursos de los colegios públicos y concertados.
_____________________________________________________


Aquesta notícia publicada e dia 31 de Maig, tracta sobre els 100.000 ordinadors portàtils entre els alumnes que s'incorporen a 5è de Primària el curs 2010/2011

Aquest fet és un avenç signifatiu amb un dels temes educatius més tractats últimament. Els diversos dubtes i oposicions sobre el tema han quedat tancats amb aquesta nova aposta per al curs vinent.
Cada alumne disposarà d'un ordinador portàtil.
Els experts califiquen com a eina imprescindible, els ordinadors substituiran molts dels llibres de text que tenim actualment.

Citació (amb l'enllaç corresponent) i ampliació del contingut d'una intervenció del bloc d'algun company

El tema que he escollit és: Conceptualització de la naturalesa de l'aprenentatge amb l'ordinador de l'Àngel Carrillo

En aquest cas m'agradaria ampliar la seva informació.

En la conceptualització de la naturalesa de l’aprenentatge amb l’ordinador es formulen una sèrie de metàfores creades per Charles Crook que són molt útils per ajudar-nos a aprendre com la tecnologia ens pot ensenyar el paper que ha de fer l’ordinador davant de diferents situacions. Aquestes metàfores són:


• Metàfora tutorial: l’ordinador com a tutor


L’interès que es troba en aquesta metàfora és la capacitat que té un ordinador per reproduir alguns aspectes de la relació entre el docent i l’alumne ja que vindria a ser la seqüència següent: L’iniciador que incita als alumnes al funcionament de programes informàtics que faria referència al docent, la resposta que li dóna l’alumne i l’avaluador que seria el mestre.


La creació de programes a l’ordinador com a tutor el que es pretén és la individualització de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge i la formulació de preguntes. Per aquesta raó, en aquesta metàfora es pot trobar la pàgina web: http://clic.xtec.cat on es pot trobar activitats que poden a prova els coneixements del nen.


• Metàfora de la construcció:l’ordinador com a alumne


En aquest cas és l’alumne qui controla l’ordinador o màquina i això permet que l’alumne construeixi idees noves a partir d’explorar. En aquesta metàfora podríem dir que l’alumne és actiu ja que és ell qui ensenya a l’ordinador donant una sèrie d’instruccions, per tant, en aquest cas tindríem el programa Winlogo ja que és l’alumne qui ha de donar instruccions per a que la tortuga faci el recorregut que l’alumne vol.


• Metàfora del laboratori: l’ordinador com a simulador


L’usuari en aquesta metàfora pot interactuar amb el sistema dibuixant objectes que seguiran un moviment natural seguint la llei de la gravetat com és el cas del programa Crayon Pysics i aquí el grau de llibertat és més limitat. Per tant, la simulació fomenta la reflexió i l’acció però tenen el perill de simplificar en excés els sistemes de relació social.


• Metàfora de la caixa d’eines: l’ordinador com a eina


L’ús de l’ordinador com a eina ens permet obtenir noves possibilitats expressives amb això vull dir que l’ordinador actua coma un amplificador de l’experiència d’escriure, dibuixar... per tant, es pot dir que l’ordinador com a eina ens allibera de les tasques més rutinàries per tal que ens centrem en aspectes més reflexius, constructius i creatius.


Un exemple seria “el dictat” que és un exercici que pot ser molt útil pels alumnes perquè s’ajuden entre ells a marcar els errors i d’aquesta manera aprenen a corregir-los entre ells i explicar-ho.